Obvestila

6.6.2018 SI0021103013 SKBB

SKB d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 196/2018

KD številka zadeve

KDDCA10720

Dan izplačila

06.06.2018

Izdajatelj

firma

SKB d.d.

naslov

AJDOVŠČINA 004, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5026237

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

SKBB

ISIN

SI0021103013

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

4,39 EUR

Presečni dan

05.06.2018

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana