Obvestila

9.7.2018 SI0032103655 GE01

GEN-I, d.o.o. – izplačilo obresti

Obvestilo št. 309/2018

KD številka zadeve

KDDCA10823

Dan izplačila

09.07.2018

Izdajatelj

firma

GEN-I, d.o.o.

naslov

Vrbina 017, 8270 KRŠKO

matična številka

1587714

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

GE01

ISIN

SI0032103655

CFI

DBFUFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

2.433,33 EUR

Presečni dan

04.07.2018

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana