Obvestila

17.10.2006 SI0031107640 CNGG

zbris delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic družbe CPG, D.D., iz centralnega registra vrednostnih papirjev

zbris delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic družbe CPG, D.D., iz centralnega registra vrednostnih papirjev

Dne 17. 10. 2006 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbris 50.000 lastnih delnic izdajatelja CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN GRADNJO CEST, D.D., v skupni nominalni vrednosti 50.000.000,00 tolarjev (oznaka delnic CNGG, ISIN koda SI 0031107640).

Po opravljenem izbrisu v centralnem registru vodimo skupno 435.463 delnic z oznako CNGG.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana