Obvestila

24.8.2018 SI0031101247 GRDO

GRAD d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 404/2018

KD številka zadeve

KDDCA10927

Dan izplačila

24.08.2018

Izdajatelj

firma

GRAD d.d.

naslov

Tržaška cesta 261, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5272793

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

GRDO

ISIN

SI0031101247

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

55,00 EUR

Presečni dan

23.08.2018

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana