Obvestila

27.8.2018 SI0021113319 PKZR

PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA d.d. – skupščina

Obvestilo št. 415/2018

KD številka zadeve

KDDCA10900

Datum izvedbe

22.08.2018

Izdajatelj

firma

Prva kreditna zavarovalnica d.d.

naslov

Davčna ulica 001, 1000 Ljubljana

matična številka

1903209

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PKZR

ISIN

SI000021113319

CFI

ESVUFR

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana