Obvestila

20.10.2006 SI0021108368 ZACR

Izdaja delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki izdajatelja TRIGLAV ZZ, d.d.

Izdaja delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki izdajatelja TRIGLAV ZZ, d.d.

Dne 20. 10. 2006 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili vpis 60.000 delnic izdajatelja TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.d., z oznako ZACR, ISIN koda SI 0021108368, v skupni nominalni vrednosti 600.000.000,00 tolarjev.

Po opravljenem vpisu v centralnem registru vodimo 470.874 delnic z oznako ZACR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana