Obvestila

28.9.2018 SI0031105529 ECEG

ELEKTRO CELJE, d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 509/2018

KD številka zadeve

KDDCA10985

Dan izplačila

28.09.2018

Izdajatelj

firma

ELEKTRO CELJE, d.d.

naslov

VRUNČEVA ULICA 002A, 3000 CELJE

matična številka

5223067

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ECEG

ISIN

SI0031105529

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,131819067952756 EUR   

zaokrožitev navzdol na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju

Presečni dan

27.09.2018

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana