Obvestila

13.12.2018 SI0031116567 TESR

TEHNIKA-SET d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 612/2018

KD številka zadeve

KDDCA11087

Dan izvedbe

13.12.2018

Izdajatelj

firma

TEHNIKA-SET d.d.

naslov

Partizanska ulica 038, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

matična številka

5862639

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

TESR

ISIN

SI0031116567

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

8,00 EUR   

 

Presečni dan

12.12.2018

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana