Obvestila

11.3.2019 SI0031102690 NALN

NAMA d.d. Ljubljana – zaključek prevzemnega postopka

Obvestilo št. 72/2019

KD številka zadeve

KDDCA11135

Ciljna družba

firma

NAMA d.d. Ljubljana

naslov

TOMŠIČEVA ULICA 001, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5024811

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

NALN

ISIN

SI0031102690

CFI

ESVUFR

Prevzemnik

firma

Ljubljanica, d.o.o.

naslov

Dunajska cesta 022, 1000 LJUBLJANA

matična številka

8337527

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

zaključek prevzemnega postopka

Prenos nadomestila akceptantom

11.03.2019

Prenos vrednostnih papirjev prevzemniku

11.03.2019

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana