Obvestila

4.4.2019 SI0002103768 OZ9

REPUBLIKA SLOVENIJA – izbris 18-mesečnih zakladnih menic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 103/2019

KD številka zadeve

KDDCA11210

Dan izvedbe

04.04.2019

Izdajatelj

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

OZ9

ISIN

SI0002103768

CFI

DBZTFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

42.500

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta

izplačila

izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1.000,00 EUR

Presečni dan

03.04.2019

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana