Obvestila

17.5.2019 SI0031114901 ZSPR

ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d. – zaključek prevzemnega postopka

Obvestilo št. 155/2019

KD številka zadeve

KDDCA11178

Ciljna družba

firma

ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d.

naslov

Železarska cesta 003, 3220 Štore

matična številka

1318152

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ZSPR

ISIN

SI0031114901

CFI

ESVUFR

Prevzemnik 1

firma

STORKOM ŠTORE, d.o.o.

naslov

Železarska cesta 001, 3220 Štore

matična številka

1511386

Prevzemnik 2

Priimek in ime

Mačkošek Marjan

naslov

Trubarjeva ulica 39, 3270 Laško

Prevzemnik 3

Priimek in ime

Subotič Tomaž

naslov

Korunni 2569/108 H, 10100 Praga, Češka

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

zaključek prevzemnega postopka

Prenos nadomestila akceptantom

17.05.2019

Prenos vrednostnih papirjev prevzemniku

17.05.2019

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana