Obvestila

30.5.2019 SI0032103739 GV02

Gorenje, d.o.o. – izplačilo nadomestila za odločanje na skupščini

Obvestilo št. 176/2019

KD številka zadeve

KDDCA11307

Dan izvedbe

30.05.2019

Izdajatelj

 

firma

Gorenje, d.o.o.

naslov

Partizanska cesta 012, 3320 VELENJE

matična številka

5163676

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

GV02

ISIN

SI0032103739

CFI

DBFUFR

Vrsta izplačila

izplačilo nadomestila za odločanje na skupščini imetnikov obveznic

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

5,00 EUR

Presečni dan

27.05.2019

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana