Obvestila

30.5.2019 SI0032103739 GV02

Gorenje, d.o.o. – sprememba pogojev obveznic

Obvestilo št. 177/2019

Obveščamo vas, da smo dne 30. 5. 2019 spremenili vsebino pogojev obveznic izdajatelja Gorenje, d.o.o. z oznako obveznic GV02 (ISIN koda SI0032103739, CFI koda DBFUFR).

Spremembo smo opravili skladno s sprejetim sklepom skupščine imetnikov obveznic z dne 28. 5. 2019; pri čemer smo:

  • v pogoju 7.3(b)(i)(a) besedno zvezo »članica Skupine« nadomestili z »Odvisna Družba družbe Hisense Co., Ltd« in
  • v pogoju 7.7 (b) besedno zvezo »članice Skupine« nadomestili z »Odvisne Družbe družbe Hisense Co., Ltd«.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana