Obvestila

14.6.2019 SI0021103013 SKBB

SKB d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 221/2019

KD številka zadeve

KDDCA11408

Dan izvedbe

14.06.2019

Izdajatelj

firma

SKB d.d.

naslov

AJDOVŠČINA 004, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5026237

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

SKBB

ISIN

SI0021103013

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

3,72 EUR

Presečni dan

13.06.2019

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana