Obvestila

17.6.2019 SI0021107535 PZT

TRIGLAV RE, d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 243/2019

KD številka zadeve

KDDCA11397

Dan izvedbe

17.06.2019

Izdajatelj

firma

TRIGLAV RE, d.d.

naslov

MIKLOŠIČEVA CESTA 019, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1362992

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PZT

ISIN

SI0021107535

CFI

ESVTFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

211,53 EUR

Presečni dan

14.06.2019

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana