Obvestila

25.7.2019 SI0031100124 KKKG

KOSTAK d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 388/2019

KD številka zadeve

KDDCA11485

Dan izvedbe

25.07.2019

Izdajatelj

firma

KOSTAK d.d.

naslov

Leskovška cesta 002A, 8270 KRŠKO

matična številka

5156572

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

KKKG

ISIN

SI0031100124

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

7,70 EUR

Presečni dan

24.07.2019

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana