Obvestila

6.8.2019 SI0031100181 KPSG

LOŠKA KOMUNALA, d.d. Škofja Loka – izplačilo dividend

Obvestilo št. 414/2019

KD številka zadeve

KDDCA11572

Dan izvedbe

06.08.2019

Izdajatelj

firma

LOŠKA KOMUNALA, d.d. Škofja Loka

naslov

KIDRIČEVA CESTA 043A, 4220 ŠKOFJA LOKA

matična številka

5075556

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

KPSG

ISIN

SI0031100181

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

6,00 EUR

Presečni dan

05.08.2019

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana