Obvestila

20.11.2006 SI0031110180 TURG

Izbris delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic družbe TURBOINŠTITUT, D.D., iz centralnega registra vrednostnih papirjev

Izbris delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic družbe TURBOINŠTITUT, D.D., iz centralnega registra vrednostnih papirjev

Dne 20. 11. 2006 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbris 16.168 lastnih delnic izdajatelja TURBOINŠTITUT INŠTITUT ZA TURBINSKE STROJE D.D., v skupni nominalni vrednosti 16.168.000,00 tolarjev (oznaka delnic TURG, ISIN koda SI 0031110180).

Po opravljenem izbrisu v centralnem registru vodimo skupno 145.512 delnic z oznako TURG.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana