Obvestila

24.9.2019 SI0031110883 MLDG

MLINOSTROJ d.d., Domžale – izplačilo dividend

Obvestilo št. 561/2019

KD številka zadeve

KDDCA11616

Dan izvedbe

24.09.2019

Izdajatelj

firma

MLINOSTROJ d.d., Domžale

naslov

ŠTUDLJANSKA CESTA 005, 1230 DOMŽALE

matična številka

5033942

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MLDG

ISIN

SI0031110883

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,1668 EUR

zaokrožitev na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju

Presečni dan

23.09.2019

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana