Obvestila

27.9.2019 SI0031105529 ECEG

ELEKTRO CELJE, d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 572/2019

KD številka zadeve

KDDCA11717

Dan izvedbe

27.09.2019

Izdajatelj

firma

ELEKTRO CELJE, d.d.

naslov

VRUNČEVA ULICA 002A, 3000 CELJE

matična številka

5223067

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ECEG

ISIN

SI0031105529

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,135 EUR

zaokrožitev navzdol na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju

Presečni dan

26.09.2019

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana