Obvestila

30.9.2019 SI0031111956 KPPG

KOMUNALA PTUJ d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 575/2019

KD številka zadeve

KDDCA11651

Dan izvedbe

30.09.2019

Izdajatelj

firma

KOMUNALA PTUJ d.d.

naslov

PUHOVA ULICA 010, 2250 PTUJ

matična številka

5321387

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

KPPG

ISIN

SI0031111956

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,2953 EUR

zaokrožitev navzgor na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju

Presečni dan

27.09.2019

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana