Obvestila

4.11.2019 SI0031103342 CESG

CELJSKI SEJEM d.d. – zaključek prevzemnega postopka

Obvestilo št. 634/2019

KD številka zadeve

KDDCA11675

Ciljna družba

firma

CELJSKI SEJEM d.d.

naslov

DEČKOVA CESTA 001, 3000 CELJE

matična številka

5159636

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

CESG

ISIN

SI0031103342

CFI

ESVUFR

Prevzemnik

firma

MAX-RENT d.o.o.

naslov

Stanetova ulica 017

matična številka

3000 CELJE

Povezana oseba

firma

CELUKS d.o.o.

naslov

Opekarniška cesta 015B

matična številka

3000 CELJE

Povezana oseba

firma

UTILIS d.o.o.

naslov

Opekarniška cesta 015B

matična številka

3000 CELJE

Povezana oseba

Ime in priimek

Franc Pangerl

naslov

Lahova 11

matična številka

3000  CELJE

Povezana oseba

Ime in priimek

Nina Ermenc Pangerl

naslov

Vrbje 015

matična številka

3310  ŽALEC

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

zaključek prevzemnega postopka

Prenos nadomestila akceptantom

04.11.2019

Prenos vrednostnih papirjev prevzemniku

04.11.2019

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana