Obvestila

22.1.2020 SI0031117409 ONIG
22.1.2020 SI0031117664 ONIN

ONIKS INVEST d.d. – zamenjava delnic

Obvestilo št. 22/2020

KD številka zadeve

KDDCA11805-1

Dan izvedbe

22.01.2020

Izdajatelj

firma

ONIKS INVEST d.d.

naslov

SPODNJI PLAVŽ 026, 4270 JESENICE

matična številka

2349183

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ONIG

ISIN

SI0031117409

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

117.850

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ONIN

ISIN

SI0031117664

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izdaja zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

117.850

Menjalno razmerje

za 1 delnico ONIG 1 delnica ONIN

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana