Obvestila

26.3.2020 SI0031117706 PNGG
26.3.2020 SI0031114174 PNGR
26.3.2020 SI0031117714 PONR

PROJEKT D.D. NOVA GORICA – zamenjava delnic

Obvestilo št. 94/2020

KD številka zadeve

KDDCA11937

Dan izvedbe

26.03.2020

Izdajatelj

 

firma

PROJEKT D.D. NOVA GORICA

naslov

Kidričeva ulica 009A, 5000 NOVA GORICA

matična številka

5075742

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PNGR

ISIN

SI0031114174

CFI

ESVTFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

244.970

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PNGG

ISIN

SI0031117706

CFI

ESVTFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izdaja zaradi zamenjave

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

244.970

Menjalno razmerje

za 1 delnico PNGR 1 delnica PNGG

Izdajatelj – nova družba

 

firma

PRO NEPREMIČNINE d.d.

naslov

Kidričeva ulica 009A, 5000 NOVA GORICA

matična številka

8608962

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PONR

ISIN

SI0031117714

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izdaja zaradi zamenjave (oddelitev z ustanovitvijo nove družbe)

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

0

Število vrednostnih papirjev po vpisu

223.210

Menjalno razmerje

za 1 delnico PNGR 1 delnica PONR

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana