Obvestila

22.6.2020 SI0031101965 BTC

BTC d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 225/2020

KD številka zadeve

KDDCA12121

Dan izvedbe

22.06.2020

Izdajatelj

firma

BTC d.d.

naslov

ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5068681

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

BTC

ISIN

SI0031101965

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

9,30 EUR

Presečni dan

19.06.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana