Obvestila

24.6.2020 SI0032102863 DPR1

DELO PRODAJA, d.d. – izplačilo obresti

Obvestilo št. 231/2020

KD številka zadeve

KDDCA12162

Dan izvedbe

24.06.2020

Izdajatelj

firma

DELO PRODAJA, d.d.

naslov

DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5096014

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

DPR1

ISIN

SI0032102863

CFI

DBVUGR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,01 EUR

Presečni dan

17.06.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana