Obvestila

24.6.2020 SI0002103529 SOS3

SDH, d.d. – izplačilo obresti

Obvestilo št. 233/2020

KD številka zadeve

KDDCA12136

Dan izvedbe

24.06.2020

Izdajatelj

firma

SDH, d.d.

naslov

Mala ulica 005, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5727847

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

SOS3

ISIN

SI0002103529

CFI

DBFUFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

25,00 EUR

Presečni dan

19.06.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana