Obvestila

24.6.2020 SI0002103529 SOS3

SDH, d.d. – izbris obveznic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 234/2020

KD številka zadeve

KDDCA12138

Dan izvedbe

24.06.2020

Izdajatelj

firma

SDH, d.d.

naslov

Mala ulica 005, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5727847

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

SOS3

ISIN

SI0002103529

CFI

DBFUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

100.000

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta

izplačila

izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1.000,00 EUR

Presečni dan

19.06.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana