Obvestila

26.6.2020 SI0032502401 GEN08

GEN-I, d.o.o. – izbris komercialnih zapisov z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 236/2020

KD številka zadeve

KDDCA12139

Dan izvedbe

26.06.2020

Izdajatelj

 

firma

GEN-I, d.o.o.

naslov

Vrbina 017, 8270 KRŠKO

matična številka

1587714

Vrednostni papir

vrsta

komercialni zapisi

oznaka

GEN08

ISIN

SI0032502401

CFI

DYZUXR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

250

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta

izplačila

izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

100.000,00 EUR

Presečni dan

25.06.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana