Obvestila

29.6.2020 SI0032103812 GE02

GEN-I, d.o.o. – izplačilo obresti

Obvestilo št. 247/2020

KD številka zadeve

KDDCA12148

Dan izvedbe

29.06.2020

Izdajatelj

firma

GEN-I, d.o.o.

naslov

Vrbina 017, 8270 KRŠKO

matična številka

1587714

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

GE02

ISIN

SI0032103812

CFI

DBFUFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

2.400,00 EUR

Presečni dan

26.06.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana