Obvestila

30.6.2020 SI0031102286 PVMG

MINERVO d.d. Ljubljana – izplačilo dividend

Obvestilo št. 252/2020

KD številka zadeve

KDDCA12164

Dan izvedbe

30.06.2020

Izdajatelj

firma

MINERVO d.d. Ljubljana

naslov

LETALIŠKA CESTA 027A, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5098653

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PVMG

ISIN

SI0031102286

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,196 EUR

zaokrožitev na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju

Presečni dan

19.06.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana