Obvestila

30.6.2020 SI0032103416 KDH3

KD Group d.d. – izplačilo obresti

Obvestilo št. 253/2020

KD številka zadeve

KDDCA12153

Dan izvedbe

30.06.2020

Izdajatelj

firma

KD Group d.d.

naslov

Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1585126

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

KDH3

ISIN

SI0032103416

CFI

DBFJFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,20 EUR

Presečni dan

26.06.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana