Obvestila

1.7.2020 SI0031113010 TRIR

TRIMO MSS d.d. – izključitev manjšinskih delničarjev

Obvestilo št. 264/2020

KD številka zadeve

KDDCA12157

Dan izvedbe

01.07.2020

Izdajatelj

firma

TRIMO MSS d.d.

naslov

Prijateljeva cesta 012, 8210 TREBNJE

matična številka

1474855

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

TRIR

ISIN

SI0031113010

CFI

ESVUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izključitev manjšinskih delničarjev

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

25.000

Število vrednostnih papirjev po vpisu

25.000

Vrsta izplačila

denarna odpravnina

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

384,00 EUR

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana