Obvestila

9.7.2020 SI0031113218 SLIG

Športna loterija d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 283/2020

KD številka zadeve

KDDCA12182

Dan izvedbe

09.07.2020

Izdajatelj

firma

Športna loterija d.d.

naslov

Dunajska cesta 022, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5926670

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

SLIG

ISIN

SI0031113218

CFI

ESVTFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

154,89 EUR

 

Presečni dan

08.07.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana