Obvestila

15.7.2020 SI0031115783 NOVR

Nova Vizija d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 303/2020

KD številka zadeve

KDDCA12206

Dan izvedbe

15.07.2020

Izdajatelj

firma

Nova Vizija d.d.

naslov

Celjska cesta 009, 3310 ŽALEC

matična številka

1331388

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

NOVR

ISIN

SI0031115783

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

25,00 EUR

 

Presečni dan

14.07.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana