Obvestila

15.7.2020 SI0031102468 PPMG

POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 304/2020

KD številka zadeve

KDDCA12163

Dan izvedbe

15.07.2020

Izdajatelj

firma

POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d.

naslov

CESTA XIV. DIVIZIJE 039A, 2000 MARIBOR

matična številka

5067928

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PPMG

ISIN

SI0031102468

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

3,2634004 EUR

zaokrožitev na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju

Presečni dan

14.07.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana