Obvestila

17.7.2020 SI0031117409 ONIG

ONIKS INVEST d.d. – izplačilo dela glavnice iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala

Obvestilo št. 314/2020

KD številka zadeve

KDDCA11805-2

Dan izvedbe

17.07.2020

Izdajatelj

firma

ONIKS INVEST d.d.

naslov

SPODNJI PLAVŽ 026, 4270 JESENICE

matična številka

2349183

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ONIG

ISIN

SI0031117409

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dela glavnice iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala

Izplačilo za en (1) vrednostni papir

7,00 EUR

Presečni dan

21.01.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana