Obvestila

21.7.2020 SI0032103598 SIJ5

SIJ d.d. – izbris obveznic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 334/2020

KD številka zadeve

KDDCA12224

Dan izvedbe

21.07.2020

Izdajatelj

firma

SIJ d.d.

naslov

Gerbičeva ulica 098, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5046432

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

SIJ5

ISIN

SI0032103598

CFI

DBFUFR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

51.218

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta

izplačila

izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1.000,00 EUR

Presečni dan

16.07.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana