Obvestila

23.7.2020 SI0031107673 EGKG

ELEKTRO GORENJSKA, d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 338/2020

KD številka zadeve

KDDCA12208

Dan izvedbe

23.07.2020

Izdajatelj

firma

ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

naslov

Ulica Mirka Vadnova 003A, 4000 KRANJ

matična številka

5175348

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

EGKG

ISIN

SI0031107673

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,14 EUR

Presečni dan

22.07.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana