Obvestila

7.8.2020 SI0002103552 RS76

REPUBLIKA SLOVENIJA – izplačilo obresti

Obvestilo št. 363/2020

KD številka zadeve

KDDCA12196

Dan izvedbe

07.08.2020

Izdajatelj

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

RS76

ISIN

SI0002103552

CFI

DBFTFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

31,25 EUR

Presečni dan

04.08.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana