Obvestila

12.8.2020 SI0031101981 SPLG

SPL d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 365/2020

KD številka zadeve

KDDCA12316

Dan izvedbe

12.08.2020

Izdajatelj

firma

SPL d.d.

naslov

FRANKOPANSKA ULICA 018A, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5226805

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

SPLG

ISIN

SI0031101981

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

5,50 EUR

 

Presečni dan

11.08.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana