Obvestila

17.8.2020 SI0031117490 LILG

LIKO, D.D. LIBOJE – izplačilo dividend

Obvestilo št. 373/2020

KD številka zadeve

KDDCA12306

Dan izvedbe

17.08.2020

Izdajatelj

firma

LIKO, D.D. LIBOJE

naslov

LIBOJE 026A, 3301 PETROVČE

matična številka

5206855

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

LILG

ISIN

SI0031117490

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,35 EUR

Presečni dan

14.08.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana