Obvestila

17.8.2020 SI0031103706 MTSG

KOMPAS SHOP d.d. – zaključek prevzemnega postopka

Obvestilo št. 374/2020

KD številka zadeve

KDDCA12146

Ciljna družba

firma

KOMPAS SHOP d.d.

naslov

Šmartinska cesta 052, 1000 Ljubljana

matična številka

5004560

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MTSG

ISIN

SI0031103706

CFI

ESVUFR

Prevzemnik

firma

PROALTIA d.o.o.

naslov

Ljubljanska cesta 045, 1241 KAMNIK

matična številka

3649148

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

zaključek prevzemnega postopka

Prenos nadomestila akceptantom

17.08.2020

Prenos vrednostnih papirjev prevzemniku

17.08.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana