Obvestila

24.8.2020 SI0032103705 PET4

PETROL d.d., Ljubljana – izplačilo obresti

Obvestilo št. 394/2020

KD številka zadeve

KDDCA12325

Dan izvedbe

24.08.2020

Izdajatelj

firma

PETROL d.d., Ljubljana

naslov

DUNAJSKA CESTA 050, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5025796

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

PET4

ISIN

SI0032103705

CFI

DBVUGR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

5.694,36 EUR

Presečni dan

21.08.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana