Obvestila

27.8.2020 SI0031104019 SAHG

SALONIT ANHOVO, d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 414/2020

KD številka zadeve

KDDCA12323

Dan izvedbe

27.08.2020

Izdajatelj

firma

SALONIT ANHOVO, d.d.

naslov

ANHOVO 001, 5210 DESKLE

matična številka

5043816

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

SAHG

ISIN

SI0031104019

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

9,10 EUR

Presečni dan

26.08.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana