Obvestila

27.8.2020 SI0021116932 HRDR

H & R d.d. – zaključek prevzemnega postopka

Obvestilo št. 415/2020

KD številka zadeve

KDDCA12188

Ciljna družba

firma

H & R d.d.

naslov

Nazorjeva ulica 006A, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5949351

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

HRDR

ISIN

SI0021116932

CFI

ESVTFR

Prevzemnik

ime in priimek

Luckmann Alex

naslov

Sattnerjeva ulica 007, 1000 LJUBLJANA

Povezana oseba

firma

INOVATIS d.o.o.

naslov

Vilharjeva cesta 044, 1000 LJUBLJANA

Povezana oseba

firma

LADIS d.o.o.

naslov

Postojnska ulica 021, 1000 LJUBLJANA

Povezana oseba

firma

RAFIS d.o.o.

naslov

Rožna ulica 004, 5280 IDRIJA

Povezana oseba

ime in priimek

Peternel Bernard

naslov

Srednja Kanomlja 012B, 5281 SPODNJA IDRIJA

Povezana oseba

ime in priimek

Velikonja Simon

naslov

Študentovska ulica 003, 5280 IDRIJA

Povezana oseba

ime in priimek

Sedej Vojko

naslov

Vojkova ulica 011, 5280 IDRIJA

Povezana oseba

ime in priimek

Hladnik Marko

naslov

Lome 13, 5274 ČRNI VRH NAD IDRIJO

Povezana oseba

ime in priimek

Pelhan Nataša

naslov

Lapajnetova ulica 059, 5280 IDRIJA

Povezana oseba

ime in priimek

Petrovčič Mirko

naslov

Wolfovo stopnišče 011, 5280 IDRIJA

Povezana oseba

ime in priimek

Čuk Bojan

naslov

Idrijska cesta 006, 5281 SPODNJA IDRIJA

Povezana oseba

ime in priimek

Kržišnik Klavdijo

naslov

Lapajnetova ulica 059, 5280 IDRIJA

Povezana oseba

ime in priimek

Batič Cvetka

naslov

Črni Vrh 088, 5274 ČRNI VRH NAD IDRIJO

Povezana oseba

ime in priimek

Petrovčič Maja

naslov

Wolfovo stopnišče 011, 5280 IDRIJA

Povezana oseba

ime in priimek

Uršič Andreja

naslov

Idrijska cesta 006, 5281 SPODNJA IDRIJA

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

zaključek prevzemnega postopka

Prenos nadomestila akceptantom

27.08.2020

Prenos vrednostnih papirjev prevzemniku

27.08.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana