Obvestila

1.9.2020 SI0032103754 SKD2

KD d.d. – izplačilo obresti

Obvestilo št. 460/2020

KD številka zadeve

KDDCA12346

Dan izvedbe

01.09.2020

Izdajatelj

firma

KD d.d.

naslov

Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1572016

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

SKD2

ISIN

SI0032103754

CFI

DBFODR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

7.800,00 EUR

Presečni dan

31.08.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana