Obvestila

1.9.2020 SI0021100431 LSER

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana – izplačilo dividend

Obvestilo št. 462/2020

KD številka zadeve

KDDCA12365

Dan izvedbe

01.09.2020

Izdajatelj

firma

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

naslov

Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5316081

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

LSER

ISIN

SI0021100431

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,411142 EUR

oziroma izplačilo v skupnem znesku 47.373,48 EUR

Presečni dan

31.08.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana