Obvestila

2.9.2020 SI0031116245 DMHR

DOMEL Holding, d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 465/2020

KD številka zadeve

KDDCA12364

Dan izvedbe

02.09.2020

Izdajatelj

firma

DOMEL Holding, d.d.

naslov

Otoki 021, 4228 ŽELEZNIKI

matična številka

1294156

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

DMHR

ISIN

SI0031116245

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,90 EUR

Presečni dan

01.09.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana