Obvestila

2.9.2020 SI0031116237 DMHN

DOMEL Holding, d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 466/2020

KD številka zadeve

KDDCA12363

Dan izvedbe

02.09.2020

Izdajatelj

firma

DOMEL Holding, d.d.

naslov

Otoki 021, 4228 ŽELEZNIKI

matična številka

1294156

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

DMHN

ISIN

SI0031116237

CFI

ESVTFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,90 EUR

Presečni dan

01.09.2020

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana